adfærd

Transaktionsnormer

Læsetid: 5 minutter Episode 2 er debuten for ét af vores episodekoncepter; research review-episoderne, hvor vi diskuterer specifikke forskningsartikler i dybden, afvejer forskningsdesignets robusthed, kritiserer, roser og perspektiverer til forskning på området generelt, samt anvendt adfærdsvidenskab på området.

Hindsight bias: det perfekte bagudrettede syn

Læsetid: 7 minutter Beslutninger, strategier og forudsigelser bliver ofte dømt ud fra én faktor: Resultatet. Det sker, fordi vi som mennesker er tilbøjelige til at tro, at vi kunne forudse resultatet … når vi altså kender det. Mellem beslutning og resultat er der myriader af faktorer, som vi ikke kender eller selv er herre over. Men det betyder nødvendigvis ikke, at beslutningen var dårlig, hvis forarbejdet var godt.

Effort and Behaviour #1: The Proximity Effect

Læsetid: 8 minutter In the first part of our series on effort in behavioural science, I tackle the proximity effect. It is a secret weapon of retailers, often going under the radar because it utilises the simple fact that we’d rather expend less effort on getting to things closer to us than expend more effort on things further away.

Nudge og den store begrebsforvirring omkring det-der-med-adfærd

Læsetid: 4 minutter Hvad betyder nudging egentlig, og hvad kalder vi det vi laver? I denne blogpost forsøger jeg at gøre det klart én gang for alle.

3 adfærdsvidenskabelige råd til Sundhedsstyrelsen

Læsetid: 8 minutter Hvordan får man danskerne til at følge myndighedernes anvisninger under en epidemi?

Vi gennemgår tre anbefalinger til hvordan myndighederne kan inkorporere adfærdsdesign i deres kommunikative indsats mod Coronavirus. Anbefalingerne er både konkrete og trækker på koncepter, der kan anvendes i flere forskellige kontekster.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk